Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy w Siedlcach

W niedzielę 23 listopada zakończyła się IV edycja Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy organizowanego przez Hufiec ZHP „Podlasie” im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach oraz Harcerski Klub Ratowniczy Siedlce. W kursie, odbywającym się w dwa listopadowe weekendy uczestniczyło kilkadziesiąt młodych osób reprezentujących różne środowiska harcerskie z terenu województwa mazowieckiego. 

Uczestnicy kursu zdobyli wiedzę z zakresu postępowania w sytuacjach zagrożenia ludzkiego zdrowia i życia, wykorzystania sprzętu służącego do ratowania ludzkiego życia, a także właściwej współpracy ze służbami medycznymi i ratowniczymi. Warto podkreślić, iż kursy ratownicze organizowane w oparciu o wytyczne Harcerskiej Szkoły Ratowniczej ZHP charakteryzują się dużą liczbą realistycznych symulacji, podczas których uczestnicy mają szansę wykorzystania zdobytej wiedzy w realiach zbliżonych do sytuacji, jakie mogą napotkać w codziennym życiu.

phm. Andrzej Ryś
zespół ds promocji i wizerunku Hufca ZHP „Podlasie”

Wszystkie zdjęcia z wkpp znajdziecie tutaj:
I weekend cz.1
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW