KRĄG INSTRUKTORSKI im. phm.  Zbigniewa Olędzkiego

Spotkania Kręgu odbywają się w pierwszy czwartek każdego miesiąca o godz.16.30 w Domu Harcerza w Siedlcach

Przewodniczący Kręgu - hm. Zdzisław Romański tel. 503 146 900
Skarbnik, Kronikarz Kręgu - hm. Grażyna Bednarzak tel. 506 417 292
Przewodnicząca Komisji Historycznej - hm Grażyna Bednarzak


Szanowni Sojusznicy Hufca ZHP „Podlasie” im. H. Sienkiewicza  w Siedlcach !
W związku z częstymi pytaniami "Czy istnieje przy Hufcu w Siedlcach, forum spotkań ludzi sympatyzujących z harcerstwem, bądź osób z zapisaną w życiorysie kartą służby harcerskiej", uprzejmie informuję, że raz w miesiącu w Domu Harcerza odbywają się spotkania harcerskich przyjaciół. Program spotkań obejmuje nie tylko cykl wspomnień, obecnie wykonujemy archiwizację dokumentów, książek, kronik będących w zasobach naszego hufca. Poszukujemy materiałów dokumentujących naszą ponad 100-letnią historię harcerstwa na ziemi siedleckiej. Na bieżąco uczestniczymy w życiu Hufca i jego drużyn. Grono spotykających się osób tworzy Krąg Instruktorski, jako jego przewodniczący zapraszam serdecznie na nasze spotkania, to tylko raz w miesiącu, a odświeżenie i utrzymanie dawno zwartych przyjaźni, są warte uczestnictwa w spotkaniach.
hm. Zdzisław Romański
przewodniczący kręgu
O Kręgu słów kilka...
Nasz Krąg działający przy Hufcu „Podlasie” im Henryka Sienkiewicza w Siedlcach został powołany przez Komendanta Chorągwi Siedleckiej im. Henryka Sienkiewicza Rozkazem L.4/85 z dnia 12 września 1985 roku. Grupę założycielską tworzyli dh. Szrott Zbigniew, Wujek Ryszard, Osiński Franciszek, Chojecki Zdzisław, Gierss Tadeusz, Pietrasik Jan, Szczurowska Jadwiga, Żuraw Aneta, Łęczycki Stefan, Bujko Andrzej. 25 kwietnia 1986 roku rozkazem L2/86 Kręgowi nadano imię Zbigniewa Olędzkiego. Przy Siedleckiej Komendzie Chorągwi Krąg funkcjonował do zmiany podziału administracyjnego Polski. Od tego czasu działa przy Hufcu "Podlasie" w Siedlcach.

Przewodniczącymi Kręgu byli druhowie:
Andrzej Bujko 12.09.1985-12.12.1996
Ryszard Wujek 13.12.1996-31.12.2002
Witold Walesiak 01.01.2003-31.12.2003
Andrzej Bujko 01.01.2004-15.12.2004
Od 16.12.2004 funkcję przewodniczącego pełni dh. Zdzisław Romański.

W czasie funkcjonowania, Krąg uczestniczył w wielu przedsięwzięciach i akcjach harcerskich np.: Zlot Skautowy w Zgierzu, Zloty Grunwaldzkie, Zloty Sienkiewiczowskie Chorągwi Siedleckiej w Woli Okrzejskiej. Organizowane były wyprawy historyczno-krajoznawcze do Kozłówki, Woli Gułowskiej, Kocka, Kazimierza Dolnego, Drohiczyna, Węgrowa, Liwu, Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu, Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach i wiele innych. Na co dzień wspieramy działania i akcje programowe naszego hufca. Aktywnie włączyliśmy się w obchody 100-lecia harcerstwa na ziemi siedleckiej, dzięki między innymi naszym członkom, mamy dzisiaj pomnik upamiętniający piękną historię funkcjonowania harcerstwa w naszym mieście. Swoją cegiełkę dołożyliśmy do nadania 14 września 2013r. imienia Henryka Sienkiewicza i wręczenia Sztandaru naszemu Hufcowi. Nadanie imienia Henryka Sienkiewicza Hufcowi traktujemy jako kontynuację wielu przedsięwzięć Chorągwi Siedleckiej. Pozyskanie Dom Harcerza, to duże zaangażowanie członków Kręgu, w tworzenie warunków do pracy drużyn i stabilnej pracy organizacji. Obecnie Komisja Historyczna tworzy katalog kronik i zasobów dokumentacyjno - książkowych. Opisujemy i katalogujemy, będący w naszym posiadaniu, duży zasób zdjęć. W trakcie realizacji jest album ze zdjęciami i opisem miejsc spoczynku instruktorów harcerskich na siedleckich cmentarzach. Na bieżąco uczestniczymy w życiu harcerskich struktur. Jesteśmy organizatorami Spotkań Pokoleń na Stanicy nad siedleckim zalewem Liczny udział przyjaciół w tych spotkaniach, potwierdza potrzebę ich organizowania. Cieszy nas, ponownie, rosnące duże zainteresowanie w kręgach byłych czynnych harcerzy, instruktorów, jak też naszych przyjaciół dzisiejszym życiem harcerstwa. Członkowie Kręgu namawiają wszystkich, którzy na drodze życiowej zetknęli się z harcerstwem, do dalszego kontynuowania tej przygody!

Jednocześnie prosimy o przekazywanie pamiątek harcerskich, które mogą wzbogacić zasoby potwierdzające naszą działalność w harcerstwie, niech służą wszystkim pokoleniom harcerskim, zchęcamy również do napisani wspomnień z własnej działalności w harcerstwie i przesłania ich do Komisji Historycznej działającej przy Hufcu. 
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW