Komisja Stopni Instruktorskich

Najbliższe posiedzenie HKSI odbędzie się 16.XI.br o godz. 16 w Domu Harcerza w Siedlcach. Harcerze i instruktorzy, którzy są gotowi zamknąć próbę,bądź chcą otworzyć próbę na stopień pwd. czy phm. muszą do 10.11.br przesłać na adres: zofiakroll@o2.pl wniosek i kartę próby. Informuję, iż od 1.01.2017 obowiązywać będzie nowy System Stopni Instruktorskich przyjęty przez Radę Naczelną ZHP Uchwała nr 43/XXXVIII z dnia 2.10.2016.r.

Skład Komisji Stopni Instruktorskich:
- hm. Zofia Kroll - przewodnicząca
- hm. Grażyna Bednarzak - z-ca przewodniczącej
- hm. Anastazja Bogaj - sekretarz
- phm. Małgorzata Jakubowska - członek KSI
- phm. Jarosław Soszyński - członek KSI
Osoby ubiegające się o otwarcie lub zamknięcie próby proszone są o przesylanie kart prób na tydzień przed posiedzeniem KSI na e-mail: zofiakroll@o2.pl.
Spotkania zespołu KSI:
Spotaknia KSI obywają się w druga środę miesiąca
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW