Drużyna Reprezentacyjna Hufca ZHP „Podlasie” im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach
Drużyna Reprezentacyjna Hufca ZHP "Podlasie" została powołana wraz z nadaniem Hufcowi sztandaru i imienia Henryka Sienkiewicza. Jest drużyną skupiającą harcerzy wyróżniających się pracą i zaangażowaniem w swoich podstawowych drużynach. Działa przy Domu Harcerza przy ulicy Zaręby 3 w Siedlcach.

Na uroczystościach można nas poznać po rogatywkach, chustach w barwach narodowych i po prawym czerwonym naramienniku, a na co dzień po naszywce na prawym rękawie munduru (drużyna specjalnościowa, nawiązanie również do Batalionu Reprezentacyjnego WP).

Celem drużyny jest reprezentowanie Hufca ZHP "Podlasie" im. Henryka Sienkiewicza na uroczystościach państwowych i harcerskich na terenie hufca i po za nim. Drużyna powstała by harcerze występowali w jednolitym umundurowaniu i prezentowali dobrze wyszkoloną musztrę. Harcerze będący jej członkami są w stanie ciągłej gotowości tzn. w każdej chwili są gotowi do podjęcia służby na uroczystościach.

Do DR może wstąpić harcerz starszy i wędrownik. Nabór ogłasza Rada Drużyny. Okres kandydacki trwa 3 miesiące podczas którego harcerz/harcerka poznaje podstawy musztry i przypomina sobie harcerską wiedzę ogólną kończy się egzaminem z musztry i wiedzy ogólnej, złożeniem zobowiązania do służby w DR i wręczeniem plakietki.

Członkiem Drużyny Reprezentacyjnej Hufca ZHP "Podlasie" im. Henryka Sienkiewicza może zostać:
- harcerz starszy lub wędrownik
- harcerz posiadający dobrą opinię w hufcu i drużynie
- harcerz polecony przez instruktora hufca lub drużynowego
- harcerz bez złożonego przyrzeczenia harcerskiego
- harcerz dysponujący czasem, gotowy do przybycia w każdej chwili
- harcerz posiadający dobry dojazd do Siedlec
- harcerz który zdał egzamin z musztry i umundurowania oraz wiedzy ogólnej
- harcerz posiadający stały przydział służbowy do drużyny

Członkiem Drużyny Reprezentacyjnej Hufca ZHP "Podlasie" im. Henryka Sienkiewicza może zostać:
- harcerz starszy lub wędrownik
- harcerz posiadający dobrą opinię w hufcu i drużynie
- harcerz polecony przez instruktora hufca lub drużynowego
- harcerz bez złożonego przyrzeczenia harcerskiego
- harcerz dysponujący czasem, gotowy do przybycia w każdej chwili
- harcerz posiadający dobry dojazd do Siedlec
- harcerz który zdał egzamin z musztry i umundurowania oraz wiedzy ogólnej
- harcerz posiadający stały przydział służbowy do drużyny

Drużyna Reprezentacyjna jest nie podstawową jednostką przydziału harcerza. Nie ma tu drużynowego i przybocznych a Rada Drużyny składa się z:
- Drużynowy DR – pwd. Eryk Ługowski (36 PDH „Niedźwiadki”)
- Przyboczny DR – HO Mateusz Gościcki (70 PDHS „Niezwyczajni”)
- Skarbnik DR – ćwik Aleksander Panasiuk (106 PWDH „Błękitna szóstka”)
- Kwatermistrz DR – mł. Karol Kacprzak (Dzikie Koty)
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW