184. rocznica bitwy pod Iganiami
„Po południu 10 kwietnia 1831 r. doszło do bitwy z wojskami gen. G. Rosena. Starcie z Rosjanami było debiutem gen. Ignacego Prądzyńskiego, jako samodzielnego dowódcy. Wobec zdecydowanej przewagi przeciwnika uderzył na most i groblę na rzece Muchawce oraz na Iganie. [...] O sukcesie Polaków zadecydował kunszt wojenny gen. I. Prądzyńskiego, który w momencie przerwania ognia rosyjskiej artylerii rzucił do walki czekający w odwodzie 5. pułk piechoty. Umiejętne i skryte użycie odwodu, który uderzył w bok szturmującej kolumny rosyjskiej doprowadził do zwycięstwa w bitwie pod Iganiami.”
ppłk Ryszard Najczuk

Blisko sto lat później, w 1930 roku zapadła uchwała Siedleckiego Wydziału Powiatowego o wzniesieniu pomnika - szkoły im. gen. Ignacego Prądzyńskiego. W nazwie istniejącej w Iganiach szkoły pojawiło się imię patrona. Obecnie społeczność szkolna chlubi się blisko stuletnią tradycją i własną obrzędowością. Wszystkie apele i akademie szkolne rozpoczynane są zawołaniem:

„Ignacy Prądzyński – nasz patron,
Ignacy Prądzyński – nasz wzór,
Do pracy, nauki – gotowi!”

W kalendarz uroczystości szkolnych na stałe wpisały się obchody rocznicy bitwy pod Iganiami. W dniu 10. kwietnia pod pomnikiem upamiętniającym bitwę zbierają się uczniowie Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach, ich rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i przywitaniu zebranych następuje chwila uczczenia minutą ciszy poległych w walce, następnie część oficjalna poświęcona przypomnieniu wydarzeń z 1831 roku, a po niej część artystyczna w wykonaniu uczniów Zespołu Oświatowego. Uroczystość kończy się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy oraz wojskowym poczęstunkiem.

Dla wszystkich zebranych jest to doskonała lekcja historii oraz patriotyzmu.

Spotkanie jest również ważne dla harcerzy z 15. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Wędrowcy”:
- Iganie są dla nas naszą "Małą Ojczyzną", a uroczystości obchodów rocznicy bitwy igańskiej sposobnością do okazania szacunku walczącym w jej obronie.

drużynowa 15 WDH "Wędrowcy"
dh.Anna Sadło
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW