Majówka pod znakiem lilijki

Długi weekend majowy był czasem aktywnej działania harcerzy naszego hufca.
W dniu 2 maja – Świeto flagi. Komenda hufca zorganizowała grę miejską z wykorzystaniem aplikacji „Siedlce – otwarta brama w dolinę Bugu”, podczas której harcerze mogli poznać ciekawostki związane z naszym miastem. W grze zwyciezyła 70 PDHS „Niezwyczajni” Po grze miejskiej odbyła się akcja rozdawania mieszkańcom miasta flag zakupionych przez urząd miasta oraz uroczysty apel. W dniu 3 maja drużyna reprezentacyjna uczestniczyła w oficjalnych obchodach 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

phm. Andrzej Ryś
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW