I WędroWarsztaty w Siedlcach!

W dniach 5 – 6 grudnia w siedleckim domu harcerza przy ulicy Zaremby 3 odbyły się pierwsze w Siedlcach warsztaty wędrownicze. Organizatorem warsztatów było namiestnictwo wędrownicze Hufca ZHP „Podlasie” im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach. W warsztatach udział wzięło kilku dziesięcioro wędrowników należących do siedleckich drużyn wędrowniczych. 
Wędrownictwo jest pionem wychowawczym w Związku Harcerstwa Polskiego dedykowanym dla osób w wieku powyżej 16 roku życia. Podstawą idei wędrownictwa jest służba dla innych. Wędrownicy realizują się w klubach specjalnościowych, rozwijają swoje pasje, zdobywają uprawnienia, otwierają się na Świat poprzez służbę dla społeczeństwa. 
Warsztaty były doskonałą okazją nie tylko poznania metodyki wędrowniczej ale także integracji środowisk wędrowniczych i wymiany doświadczeń. 

phm. Andrzej Ryś
zespół ds promocji i wizerunku Hufca ZHP „Podlasie”

Wszystkie zdjęcia z warsztatów znajdziecie tutaj.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW