9 Podlaska Gromada Zuchowa
"Dzielne Lwy"
Miejsce działania: Parafia pw. św. Józefa w Siedlach
Drużynowy: pwd. Magdalena Kieryło
Data powstania: 5.10.2015
Pion działania: Zuchy
Termin zbiórek: czwartek, godz 15.00

Kilka słów o drużynie:
9 Podlaska Gromada Zuchowa "Dzielne Lwy", czyli gromada wesołych zuchów działająca przy Szkole Podstawowej nr 9 w Siedlcach, stąd też nasz numerek. Gromada powstała w październiku 2015 r., kiedy to rozpoczynając swoje zbiórki z liczbą 11 zuchów pojechaliśmy także na pierwszy, wyjątkowy zlot, czyli Nadliwczański Rajd Pieszy.

Kolejnym ważnym wydarzeniem jest otwarcie próby naszej drużyny, które miało miejsce w listopadowym rozkazie komendanta naszego hufca. Z tym rozkazem naszą drużynową została dh. Kasia. Kilka dni później dołączyła do nas także nasza przyboczna. Następnie z miesiąca na miesiąc liczba zuchów rosła i rosła.

Styczniowym rozkazem naszego komendanta zostaliśmy zaś 9 PGZ Dzielne Lwy. Odbyliśmy także kolejny czas swojej próby a mianowicie pierwszą obietnicę zuchową dołączając do grona ZHP kilkanaście nowych zuchów.

Skąd się wzięła nazwa naszej drużyny?
Po wielu rozmowach i pertraktacjach, drogą eliminacji i sugestii z połączenia nazwy ogłoszonej przez jednego z zuchów - Dzikie Lwy - i sugestii ówczesnej przybocznej powstały Dzielne Lwy, czyli nazwa która
dokładnie nas opisuje, jesteśmy dzielni, i przekrzyczymy niejednego lwa :D.

W tym roku (2016/2017) nasza drużyna przeszła kilka zmian:
- Nowa kadra: dawna przyboczna stała się drużynową, i oczywiście pojawili się nowi przyboczni i opiekun drużyny Agnieszka,
- Zuchy mają na mundurach nasze wspaniałe plakietki,
- Zdobywamy coraz to nowe sprawności i gwiazdki zucha.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW