6 Artystyczna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska "Riff"
Funpage drużyny: tutaj
Miejsce działania: Szkoła Podstawowa nr 6 w Siedlcach
Drużynowy: phm. Aneta Skarus
Data powstania: 19. 09. 2006
Pion działania: Zuchy i harcerze
Termin zbiórek: piątki 11:45 - zuchy
                                   wtorki 13:35 - harcerze
Próba zespołu: poniedziałek, godz. 15:30

Kilka słów o drużynie:
Drużyna powstała jako 6 Gromada Zuchowa "Płonące serca". Po roku działalności, ze względu na chęć dalszego harcowania zuchów jako harcerze, drużyna przekształciła się w 6 Wielopoziomową Drużynę Harcerską 'Lawa" w 2007 roku. Drużyna działała prężnie, wydając "plon" w postaci harcerzy starszych do dziś działających w drużynach starszoharcerskich. Innowacyjny zastęp harcerzy starszych działał przy "Lawie" jakiś czas, by później z "amerykandżanskich gyly gyly" przekształcić się w 14 PDW Ambulo. Drużyna posiada swoją kronikę, proporzec, zuchową buławę i pieniek, swoją obrzędowośc i drużynowe tradycję jak np Rajd Pieszy 'Kamyk' (przeprowadzany w marcu ku pmięci Aleksandra Kamińskiego), biwalki "szkoleniowe". Drużyna prowadzi ZAL i NAL. Od marca 2012 roku drużyna obrała specjalnośc artystyczną i przeksztalciła się w drużynę artystyczną. Drużynowa wspólnie z przybocznym dh pwd Patrykiem Kamińskim tworzy piosenki dla drużynowego zespołu muzycznego. W planach jest nagranie płyty z autorskimi piosenkami drużyny. Zespół zdobywa czołowe miejsca w festiwalach piosenki harcerskiej. Oprócz typowo muzycznych zajęć drużyna działa metodyką harcerską i rozwija artystyczne pasje zuchów i harcerzy w każdej dziedzinie. Zespół RIFF w ubiegłym roku wystąpił wielokrotnie dla szerokiej publiczności podczas Jarmarku św Stanisława, dnia Organizacji Pozarządowych, dnia z Krwiodawstwem, Dnia Dziecka w Jednostce Wojskowej. Koncertujemy także dla uczniów szkół oraz dzieci w żłobkach i przedszkolach.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW