106 Wielopoziomowa Podlaska Drużyna Harcerska
"Błękitna Szóstka"
Miejsce działania: Szkoła Podstawowa nr 3 w Siedlach
Drużynowy: pwd. Anna Miłobędzka
Data powstania: 1 września 2009
Pion działania: Harcerze, Harcerze Starsi
Termin zbiórek: czwartek 15.20 - 16:20

Kilka słów o drużynie:
106 WPDH Błękitna Szóstka jest kontynuacją historycznej 6 Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki powołanej 7 września 1921 r. rozkazem Komendy Miejscowej Hufca w Siedlcach. 
Przez „Błękitną Szóstkę” przewinęło się wielu harcerzy- gimnazjalistów z PG 3. W kronikach drużyny oraz na stronie internetowej szkoły widnieją ich imiona i nazwiska, fotografie z rajdów, biwaków, zwiadów, służby ojczyźnie, wycieczek, projektów, musztry, biegów patrolowych, zbiórek, akcji charytatywnych, szkoleń… i innych aktywności. Błękitna Szóstka jest obecnie jedyną działającą w gimnazjum drużyną starszoharcerską w Siedlcach. Po wprowadzeniu reformy oświaty w 2017 r. - przeształceniu gimnazjum na szkołę podstawową  106 Podlaska Drużyna Harcerzy Starszych zminiła nazwę na Wielopoziomową Podlaską Drużynę Harcerską.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW