Najbliższe zloty


Terminarz wydarzeń w 2016/2017 roku:
21-23.10.2016 - Rajd Nadliwczański w Mokobodach
28-30.10 oraz 11-13.11.2016 - Kurs przewodnikowski "SZLAK"
4-6.11 oraz 18-20.11.2016 - Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy
9-11.12.2016 - Zlot bożonarodzeniowy

24 - 26.03.2017 - Zlot wielkanocny (zuchy, harcerze)

10-23.07.2017 - Obóz Hufca "Podlasie"

W celu usystematyzowania procesu zapisu drużyn na zloty wprowadzone zostają następujące zasady:

1. O przyjęciu na zlot decyduje kolejność zgłoszeń
2. Harcerze zgłaszani na zlot muszą mieć opłacone składki
3. Limit uczestników z każdej drużyny wynosi 10 osób + opiekun. Drużyny wielopoziomowe - 15 osób + opiekun.
4. Termin rozpoczęcia zapisów i ich zakończenia będzie każdorazowo prezentowany na stronie hufca w zakładce „najbliższe zloty”.

Zgłoszenia na zlot dokonywane są wyłącznie do hm. Andrzeja Ryś.

– email: rycho81@poczta.onet.pl
– dyżur w komendzie hufca w środy w godz. 16.00 – 18.00

Wyznaczenie jednej osoby do zgłoszeń umożliwi bieżącą kontrolę nad listą uczestników oraz sprawne zarządzanie wolnymi miejscami na zlocie. Wszelkie zmiany w liczbie zapisanych uczestników powinny być również zgłaszane u druha Andrzeja.
Własna strona www za darmo - sprawdź