Najbliższe zloty


Terminarz wydarzeń w 2018 roku:
9.02.2018 godz. 18:30 - spotkanie programowe drużynowych
22.02.2018 - Dzień Myśli Braterskiej - Kropla Krwi na DMB
16-18.03.2018 - Zlot Wielkanocny "Tropem Żołnierzy Wyklętych"
26.05.2018 - Zlot w Woli Okrzejskiej 
9-22.07.2018 - Obóz Harcerski
21-23.09.2018 - Dni Chorągwi Mazowieckiej w Siedlcach
5-7.10.2018 - XVI Rajd Pieszy w Mokobodach
9-11.2018 - Zlot Niepodległościowy
7-9.12.2018 - Zlot Bożonarodzeniowy

W celu usystematyzowania procesu zapisu drużyn na zloty wprowadzone zostają następujące zasady:

1. O przyjęciu na zlot decyduje kolejność zgłoszeń
2. Harcerze zgłaszani na zlot muszą mieć opłacone składki
3. Limit uczestników z każdej drużyny wynosi 10 osób + opiekun. Drużyny wielopoziomowe - 15 osób + opiekun.
4. Termin rozpoczęcia zapisów i ich zakończenia będzie każdorazowo prezentowany na stronie hufca w zakładce „najbliższe zloty”.
5. Drużyny zgłaszając się na zlot, deklarują swoją obecność w całym programie zlotu (tj. od piątku do niedzieli, bez możliwośći wyjazdu całej drużyny np. w sobotę wieczorem).

Zgłoszenia na zlot dokonywane są wyłącznie do hm. Andrzeja Ryś.

– email: rycho81@poczta.onet.pl
– dyżur w komendzie hufca w środy w godz. 16.00 – 18.00

Wyznaczenie jednej osoby do zgłoszeń umożliwi bieżącą kontrolę nad listą uczestników oraz sprawne zarządzanie wolnymi miejscami na zlocie. Wszelkie zmiany w liczbie zapisanych uczestników powinny być również zgłaszane u druha Andrzeja.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW