Najbliższe zloty


Terminarz wydarzeń w 2017/2018 roku:
22-24.09.2017 - Zlot "Harcerski Start"
20-22.10.2017 - Rajd Nadliwczański w Mokobodach
8-10.12.2017 - Zlot Bożonarodzeniowy

W celu usystematyzowania procesu zapisu drużyn na zloty wprowadzone zostają następujące zasady:

1. O przyjęciu na zlot decyduje kolejność zgłoszeń
2. Harcerze zgłaszani na zlot muszą mieć opłacone składki
3. Limit uczestników z każdej drużyny wynosi 10 osób + opiekun. Drużyny wielopoziomowe - 15 osób + opiekun.
4. Termin rozpoczęcia zapisów i ich zakończenia będzie każdorazowo prezentowany na stronie hufca w zakładce „najbliższe zloty”.

Zgłoszenia na zlot dokonywane są wyłącznie do hm. Andrzeja Ryś.

– email: rycho81@poczta.onet.pl
– dyżur w komendzie hufca w środy w godz. 16.00 – 18.00

Wyznaczenie jednej osoby do zgłoszeń umożliwi bieżącą kontrolę nad listą uczestników oraz sprawne zarządzanie wolnymi miejscami na zlocie. Wszelkie zmiany w liczbie zapisanych uczestników powinny być również zgłaszane u druha Andrzeja.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW